Behöver du socionomer till din verksamhet?

Vår erfarenhet är att även den mest välfungerande organisation kan hamna i situationer där extra förstärkning är välkommen. Det kan handla om arbetstoppar, att täcka upp för medarbetare som slutar eller erbjuda avlastning under en specifik period. Vi skapar hållbara lösningar genom att matcha ert behov med rätt kompetens.

Med ett stort nätverk av duktiga och erfarna socionomer kan vi hjälpa dig att hitta den person som passar bäst i just din verksamhet. Vi har konsulter med erfarenhet av barn- och ungdomsutredningar, LSS, familjerätt, äldreomsorg, missbruk, socialpsykiatri samt gruppledare och chefer.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss »

Hitta rätt kompetens med oss

Vi erbjuder en enkel, tidseffektiv och trygg lösning när behovet uppstår. Matchningen genomförs i samråd med uppdragsgivare och konsult. Vid uppdragsstart har vi alltid ett uppstartsmöte, där vi går igenom ramarna för uppdraget. Under hela uppdragsperioden sker även löpande uppföljning med såväl konsult som beställare.

Våra konsulter har relevant utbildning och kompetens samt flerårig yrkeserfarenhet. De är kunniga, självgående och vana vid att snabbt sätta sig in i en verksamhet och nya arbetsuppgifter. Vår förhoppning är att vår motiverade personal bidrar inte bara till ett gott arbetsklimat utan också gynnar er verksamhets utveckling.

Läs mer om oss »