Kontakta oss gärna på: 08-505 808 67

Socionomuthyrning hjälper till vid rekrytering

Vi hjälper dig med delar av eller hela din rekryteringsprocess. Det är din tid och ditt behov som avgör. Vi kan ta hand om sökning av kandidater, urval, matchning mot kravprofil, tester och intervjuer. I våra priser ingår alltid annonsering på nätet i våra standardkanaler.

Våra rekryteringskonsulter har gedigen erfarenhet av att testa, granska och rekrytera personal inom olika kompetensområden. Med specialistkunskap och en väl utvecklad metodik löser vi dina rekryteringsbehov. Vi fungerar också som ett bollplank för dig under hela rekryteringsprocessen.

Kontakta oss på 08-505 808 67 eller via e-post för en offert.

Skicka e-post