Kontakta oss gärna på: 08-505 808 67

Behöver du socionomer till din verksamhet?

Vår erfarenhet är att även den mest välfungerande organisation kan hamna i situationer där extra förstärkning är välkommen. Det kan handla om att behoven på kort tid ökar, att täcka upp för medarbetare som slutar eller erbjuda avlastning.

Ta hjälp av oss när du behöver mer resurser till din organisation. Matchningen genomförs i samråd med uppdragsgivare och konsult, så att vi är säkra på att du får den person som du söker och att konsulten känner sig säker på uppdraget.

Med ett stort nätverk av duktiga och erfarna socionomer kan vi hjälpa dig att hitta den person som passar bäst i just din verksamhet. Vi har konsulter med erfarenhet av barn- och ungdomsutredningar, LSS, familjerätt, äldreomsorg, missbruk, socialpsykiatri samt gruppledare och chefer.

Vid uppdragsstart har vi alltid ett uppstartsmöte, där vi går igenom ramarna för uppdraget. Under hela uppdragsperioden sker även löpande uppföljning med såväl konsult som beställare.

Med andra ord – vi gör allt som krävs för att du ska få rätt service i varje ärende och känna dig säker på att allt hanteras korrekt. Våra konsulter finns där för att avlasta er verksamhet. Konsulterna kan i sin tur känns sig trygga i att vi finns där för att ge dem vårt stöd. Resultatet är att de uppdrag som vi arbetar med alltid hanteras med den professionalism, expertis, lyhördhet och flexibilitet som förväntas.

Våra konsulter har relevant utbildning och kompetensutveckling samt flerårig yrkeserfarenhet.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på 08-505 808 67 eller via e-post.

Skicka e-post