Kontakta oss gärna på: 08-505 808 67

Avtal GDPR Socionomuthyrning

1. Inledning

Detta avtal gäller mellan Socionomuthyrning i Sverige AB org. nr. 556928-1909, Holländargatan 13, 111 36 Stockholm (”Bolaget”) och dig som registrerar dig på vår bemanningsplattform och/eller söker anställning eller önskar ingå konsultavtal med Bolaget.

Genom att nyttja de tjänster som tillhandahålls av Bolaget godkänner du detta avtal och de villkor som anges häri.

Med ”oss” eller ”vi” avses Bolaget.

2. Våra tjänster

Bolaget hyr ut personal till verksamheter inom tandvård, sjuk- och hälsovård.

Den tjänst som vi tillhandahåller dig när du sänder in ditt CV eller registrerar dig på bemanningsplattformen är möjligheten att tillgängliggöra din yrkesprofil på bemanningsplattformen och möjligheten att delta i vår rekryteringsprocess för kandidater som önskar ingå avtal om anställning eller konsultuppdrag med oss.

När du registrerar dig på Bolagets bemanningsplattform får du ett eget konto där du kan ladda upp din CV och relevant yrkesrelaterad information om dig själv.

När du har registrerat dig på Bolagets bemanningsplattform kommer vi att kontakta dig för deltagande i vår rekryteringsprocess. Bolaget kommer i samband därmed beakta din ansökan och bedöma din lämplighet i förhållande till vår bemanningsverksamhet. I samband därmed genomför Bolaget de rekryteringsåtgärder som Bolaget finner lämpliga och nödvändiga i rekryteringsförfarandet. Vilka personuppgifter som samlas in och hur de behandlas beskrivs närmare i vår Integritetspolicy.

Du kan när som helst avsluta ditt konto hos oss eller avbryta en rekryteringsprocess genom att kontakta oss på info@socionomuthyrning.se. Om du efter rekryteringsprocessen ingår avtal om anställning eller konsultuppdrag med oss kommer sådant avtal att ersätta detta avtal.

Tjänsten är kostnadsfri.

3. Vårdnadshavares godkännande

Om du är under 18 år måste du ha dina vårdnadshavares godkännande innan du registrerar dig för våra tjänster.

4. Ansvar, missbruk m.m.

Du får endast använda ditt konto för eget bruk för de ändamål som tjänsten avser. Bolaget har rätt att när som helst stänga ditt konto och avsluta ditt medlemskap med omedelbar verkan om Bolaget har skälig anledning att misstänka att du missbrukar kontot eller våra tjänster eller bryter mot detta avtal. Du ansvarar för att förvara dina användaruppgifter till kontot säkert och oåtkomligt för andra personer. Om du har skäl att misstänka att någon obehörigen har eller kan få åtkomst till ditt konto ska du omedelbart kontakta oss på info@socionomuthyrning.se.

Du ansvarar för att hålla de uppgifter som registrerats av dig uppdaterade och korrekta.

Bolaget ansvarar ej för skada som kan hänföras till våra tjänster, inklusive men ej begränsat till bemanningsplattformens funktion, tillgänglighet eller kvalitet, såvida inte Bolaget har gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet eller uppsåt.

5. Behandling av personuppgifter

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med Bolagets Integritetspolicy.

6. Ändring av villkor

Bolaget förbehåller sig rätten att ensidigt ändra villkoren i detta avtal med trettio (30) dagars varsel. Du har naturligtvis rätt att säga upp avtalet omedelbart om du inte godtar villkorsändringen.

7. Lag och tvistelösning

Detta avtal ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol.