Kontakta oss: gärna: 08-505 808 67

Vi löser dina bemanningsproblem

Vår erfarenhet är att även den mest välfungerande organisation kan hamna i situationer där extra förstärkning är välkommen. Det kan handla om att behoven på kort tid ökar, att täcka upp för medarbetare som slutar eller erbjuda avlastning.

Ta hjälp av oss när du behöver mer resurser till din organisation. Matchningen genomförs i samråd med uppdragsgivare och konsult, så vi är säkra på att du får den person som du söker och att konsulten känner sig säker på uppdraget.

Vid uppdragsstart har vi alltid ett uppstartsmöte, där vi går igenom ramarna för uppdraget. Under hela uppdragsperioden sker en löpande uppföljning med såväl konsult som uppdragsgivare. Med andra ord – allt som krävs för att du ska få full närvaro i varje ärende och känna dig säker på att allt hanteras korrekt. Konsulterna kan i sin tur vara trygga i att vår metod hjälper till att sätta ramarna för uppdragen, och att vi finns där för att ge dem vårt stöd. Resultatet är att de uppdrag som vi arbetar i alltid hanteras med den respekt, professionalism, expertis, lyhördhet och flexibilitet som förväntas.

Våra konsulter har relevant utbildning och kompetensutveckling samt flerårig yrkeserfarenhet.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på 08-505 808 67 eller via e-post.

Skicka e-post